شیوه های ارزشیابی – نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی- پرشین مقاله

شیوه های ارزشیابی – نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی- پرشین مقاله
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید
168 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

شیوه های ارزشیابی

شیوه های ارزشیابی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است. جهت گردآوری داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:

این تحقیق دانشجویی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی مشتمل بر ۲۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : بیان مسئله

 بیان مسئله  ………………………………………………………………………….  ۲

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. ۳

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………… ۴

سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………. ۶

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق………………………………………………………………………… ۸

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی …………………………………………………………………….. ۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث …………………………………………………………………………………… ۱۴

پیشنهادات …………………………………………………………………………………….. ۱۸

یادداشت ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

منابع مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

پیوست …………………………………………………………………………………………………..۲۱

[purchase_link id=”42298″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

مقاله نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده»

شیوه های ارزشیابی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است. جهت گردآوری داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:

بیان مسئله

هدف اساسی تعلیم و تربیت را می توان ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان دانست و آموزش و پرورش از سه مرحله اساسی تشکیل شده است عبارتند از:

  1. تهیه و تدوین اهداف ۲. آموزشی ۳. ارزشیابی

آنچه مسلم است یکی از مهمترین عوامل احراز موفقیت در اصلاح نظام آموزشی شناخت فرآیند یادگیری یاددهی و نظام ارزشیابی و همسو نبودن آنها در راستای اهداف آموزش و پرورش است. امروزه ارزشیابی یادگیری های دانش آموزان یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین ارکان نظام تعلیم و تربیت است. شیوه های ارزشیابی

هدف کلی تحقیق

بررسی شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

– اهداف جزئی تحقیق:

۱- بررسی نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی کتبی و شفاهی.

۲- بررسی علاقه معلمان در استفاده از روش های عملی (تحقیق، آزمایش،…) ارزشیابی.

۳- بررسی گرایش دانش آموزان به انواع ارزشیابی.

ازرشیابی فرایندی

اهمیت و ضرورت:

شیوه های ارزشیابی در تعلیم و تربیت معاصر، الگوی ارزش یابی تحصیلی به صورت یک متغیر عمده در فرآیند یاددهی- یادگیری خودنمایی می کند؛ آن چنان که دانش آموزان نحوه ی مطالعه ی خود را نیز با این الگو تطبیق می دهند. حتی اگر معلمان بین خود تفاوتی در طرح سئوال و نوع ارزشیابی احساس کنند؛ روش مطالعه خود را تغییر می دهند و با آن هم نوا می شوند. از طرفی وزارت آموزش و پرورش برای استفاده مفیدتر دانش آموزان از ماه های سال تحصیلی، یک نوبت از امتحانات پایه راهنمایی را حذف کرده است

پیشینه تحقیق

چندین تعریف برای ارزشیابی آموزشی وجود دارد. تعریفی نسبتاً کاملتر را کرانباخ ارائه داده است، او ارزشیابی را «جمع آوری و کاربرد اطلاعات به منظور تصمیم گیری درباره یک برنامه آموزشی» تعریف کرده است (کرانباخ، ۱۹۶۳).گفته های کرانباخ، به قصد بالا بردن کیفیت آموزشی و یادگیری موضوعات مختلف درسی تهیه شده است. کرانباخ باور داشت که فقط از طریق فعالیت های وسیع جمع آوری اطلاعات در موقعیت های واقعی کلاس درس می توان تعیین کرد که در کجا و چه اندازه موفق یا ناموفق اند.

روش های ارزشیابی تکوینی

روش تحقیق

میدانی- توصیفی. با استفاده از دو عدد پرسش نامه محقق ساخته یکی ویژه دانش آموزان با ۱۰ عدد سئوال که ۶۴ دانش آموز به آنها پاسخ دادند و دیگر پرسش نامه ویژه معلَم شامل ۲۰ عدد سئوال که ۶۴ معلّم به آنها پاسخ دادند. سئوالات ویژه دانش آموزان این آیتمها را می سنجد: شیوه برگزاری امتحانات مستمر و پایانی، درک و فهم بهتر انواع سئوالات (کتبی- شفاهی- عملی)- چگونگی برگزاری امتحانات شفاهی- تمایل به اجرای انواع ارزشیابی (کیفی، کمی)- میزان رضایت از روش های ارزشیابی موجود در مدارس- میزان استفاده از امتحانات شفاهی و کتبی در مدارس، بهترین و مفیدترین شیوه ارزشیابی. شیوه های ارزشیابی

انواع روش های ارزشیابی دانش آموزان

نتیجه گیری و بحث:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه ارزشیابی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده و نتایج نشان داد پاسخ دادن به سئوالات کتبی برای دانش آموزان راحت تر است و اضطراب آنها را کاهش می دهد و اکثر دانش آموزان و معلمان ترجیح می دهند که امتحانات مستمر و پایانی به شیوه کتبی برگزار شود. معلمان و دانش آموزان معتقد هستند که نمره گزاری به روش کیفی بهتر است و برگزاری روش عملی در ارزشیابی مدارس مشکل تر است. شیوه های ارزشیابی

«پیشنهادات»

۱- بهتر است از شیوه عملی و توصیفی نیز در کنار دیگر شیوه های ارزشیابی متداول در مواردی به کار گرفته شود.

۲- بهتر است به جای ارزشیابی کمی (نمره گذاری) از روش کیفی (درجه بندی) و ارزشیابی استفاده شود.

۳- با استفاده از امکانات و روشهای جدید آموزشی و استفاده عملی از وسایل کمک آموزشی می توان روش عملی ارزشیابی را در مدارس اجرا کرد.

۴- روش شفاهی را بیشتر مورد استفاده قرار دهیم.

منابع مورد استفاده

۱- سیف، علی اکبر (۱۳۶۴)، اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تهران: انتشارات سمت

۲- سیف، علی اکبر (۱۳۸۵)، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویرایش ۴، تهران: نشر دوران

۳- ولف ریچارد، ترجمه کیامنش، علی رضا (۱۳۷۱). ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر سمت

[purchase_link id=”42298″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو