مهارت های زندگی – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان وعزت – پرشین مقاله

مهارت های زندگی – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان وعزت – پرشین مقاله
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
180 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

مهارت های زندگی

زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است و شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرکهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادکنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل می شوند و بدیهی است. مهارت های زندگی

مطلب بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان وعزت مشتمل بر۱۲۸صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

چکیده: ۱

فرضیات پژوهش… ۱

نتایج پژوهش… ۲

مقدمه: ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

اهداف تحقیق.. ۷

فرضیه‌های اصلی تحقیق: ۷

فرضیه های فرعی پژوهش: ۷

متغیرهای پژوهش… ۸

۱- متغیر مستقل: ۸

۲- متغیرهای وابسته: ۹

۳- متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده): ۹

۴-متغیرهای کنترل: ۹

تعریف عملیاتی عزت نفس: ۹

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: ۱۰

تعریف عملیاتی اضطراب حالت: ۱۰

تعریف عملیاتی اضطراب: ۱۰

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی: ۱۰

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش). ۱۱

مقدمه: ۱۱

تعریف عزت نفس… ۱۲

اهمیت عزت نفس… ۱۴

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس: ۱۶

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری: ۱۶

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره: ۱۶

زمینه های مختلف عزت نفس… ۱۷

عزت نفس کلی: ۱۸

عوامل موثر در رشد عزت نفس: ۱۸

تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: ۱۹

تعریف اضطراب: ۲۱

نظریه ها و دیدگاههای اضطراب: ۲۳

نظریه روانکاوی: ۲۳

نظریه های شناختی اضطراب: ۲۵

نظریه های رفتاری اضطراب: ۲۶

نظریه زیست شناختی اضطراب: ۲۷

روش های مختلف اندازه گیری اضطراب: ۲۸

پیشرفت تحصیلی: ۳۰

تعریف پیشرفت تحصیلی.. ۳۳

دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی: ۳۳

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی: ۳۴

سازگاری اجتماعی: ۳۶

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی: ۳۹

شرایط خانوادگی: ۳۹

شرایط تحصیلی: ۴۱

هوش: ۴۲

نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی: ۴۵

دیدگاه روان پویایی: ۴۶

دیدگاه یادگیری اجتماعی: ۴۷

دیدگاه تحولی: ۴۸

دیدگاه زیستی: ۴۸

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی: ۴۹

ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی.. ۵۳

برنامه آموزش مهارت های زندگی: ۵۶

برنامه مهارت های زندگی.. ۵۶

خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی.. ۶۰

راه حل نهایی و ارزیابی راه حل ها: ۶۴

طبقه بندی مهارت های زندگی.. ۶۵

۱-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی: ۶۶

۲-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری: ۶۶

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی: ۶۷

مهارت های رشد هویت/ هدف در زندگی: ۶۸

۲-مهارت های فرزند پروری: ۶۹

۳-مهارت های مطالعه و تحصیل: ۶۹

۴-مهارت های تفریحی: ۶۹

۵-مهارت بهداشتی: ۷۰

۶-مهارت های مشارکت اجتماعی: ۷۰

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: ۷۱

پیشینه تحقیقات پژوهش… ۷۴

فصل سوم: ۹۸

(روش و تحقیق). ۹۸

طرح تحقیق: ۹۹

جامعه آماری: ۹۹

ابزارهای تحقیق: ۱۰۰

آزمون عزت نفس کوپراسمیت.. ۱۰۰

اعتبار رویارویی آزمون آزمون عزت نفس کوپر اسمیت.. ۱۰۱

آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI). 101

مقیاس رفتار سازگارانه وایلند. ۱۰۵

چگونگی اجرای آزمونها ۱۰۷

نحوه اجرای آزمایش… ۱۰۷

نحوه اجرای آزمایش: ۱۰۸

تعریف هدف.. ۱۰۹

روش های آماری پژوهش: ۱۱۴

روش های آماری توصیفی: ۱۱۴

روشهای آمار استنباطی: ۱۱۴

فصل پنجم: ۱۱۵

مقدمه: ۱۱۶

تبیین یافته های آماری.. ۱۱۷

فرضیه (۱). ۱۱۷

فرضیه (۲): ۱۱۹

فرضیه (۳): ۱۲۱

فرضیه ۴: ۱۲۲

فرضیه ۵: ۱۲۳

[purchase_link id=”42457″ style=”button” color=”red” text=”سفارش ودرج دانلود”]

.

مطلب بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان وعزت در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان وعزت را می توانی در زیر ببینید.

نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی

نظریه ها و دیدگاههایی در باره سازگاری اجتماعی و علل پیدایش رفتارهای ناسازگار و نابهنجار بیان شده است. این دیدگاه ها عبارتند از دیدگاه یادگیری، روان پویایی، یادگیری اجتماعی- شناختی، تحولی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی. مهارت های زندگی

مهارت های زندگی کارتون

ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی

اگر با دیدی محققانه به مباحث بسیار تخصصی نظریه های مشاوره و رواندرمانی و به طور کلی روانشناسی بنگریم متوجه می شویم اکثر نظریه ها، تلاش دارند انواعی از مهارت های زندگی را به شکلی القاء کنند و توسط همین مهارت ها زندگی انسان را در مسیری مثبت و سازنده هدایت کنند.

مهارت های زندگی برای کودکان

برنامه مهارت های زندگی

برنامه مهارت های زندگی یک مدل آموزشی است که در کارها و فعالیتهای گروهی سازمان یافته به منظور رشد مهارت های عملی که برای زندگی روزمره ضروری هستند، کاربرد دارد. به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه برای یادگیری مهارت های زندگی امری ضروری می باشد.

خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی

کانگر و کانانگو (۱۹۸۸) به نقل از (ایلسون) (۲۰۰۰) توانمند سازی را به عنوان یک پدیده انگیزشی قلمداد کرده اند که حول محور (خود اثر بخشی)، (احساس کفایت و مهارت فردی) بررسی می شود.طبقه بندی های مختلفی از مهارت های زندگی وجود دارد. بروکز در مطالعات خود در زمینه مهارت های زندگی به ۳۰۵ نوع مهارت زندگی دست یافت. و در نهایت آنها را در

طبقه بندی مهارت های زندگی

طبقه بندی های مختلفی از مهارت های زندگی وجود دارد. بروکز در مطالعات خود در زمینه مهارت های زندگی به ۳۰۵ نوع مهارت زندگی دست یافت. و در نهایت آنها را درچهار طبقه کلی تقسیم کرد:

  • مهارت های مربوط به ارتباط بین فردی/ روابط انسانی
  • مهارت های مربوط به حل مسئله/ تصمیم گیری
  • مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی

[purchase_link id=”42457″ style=”button” color=”red” text=”سفارش ودرج دانلود”]

.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو