پست مدرنیسم و مطالعات فرهنگی

پست مدرنیسم و مطالعات فرهنگی
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید
93 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

پست مدرنیسم و تعلیم و تربیتپست مدرنیسم اصطلاحی است که به گونه‌ای فزاینده بر گرایشهای فرهنگی – اجتماعی و فکری معین دلالت دارد (مارشال و پیترز، ۱۹۹۴: ۴۶۴۲-۴۶۳۹). این موضوع که از مسأله‌های بحث برانگیز امروزی شمرده می‌شود، در محافل علمی و غیر علمی بسیار مطرح است.

صحبت از پست مدرنیسم چنان شایع شده است که در هر حوزه به چند موضوع یا عنوان بر می‌خوریم که هر یک به گونه‌ای به آن پیوسته است مانند معماری، هنر، موسیقی، فلسفه، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، سیاست، تاریخ، صنعت، دین، اقتصاد، فرهنگ و دیگر حوزه‌های دانش بشری.

چکیده

پساساختارگرایی زمینه فکری و فلسفی پسامدرنیسم به شمارمی رود. پساساختارگرایی با نقد اعتقاد به وجود ساختاری هسته ایی که مبنای معنا قرارمی گیرد اعلام می کنند که معنا چیزی جز تعبیر و حتی تعبیرتعبیرها نیست.

مقاله حاضر پیش در آمدی برمفهوم پست مدرنیسم و سیرتحول آن و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی است از آنجا که انسان معاصر برای فهم زمانه و برای این­که ناآگاهانه بازیچۀ رسانه­ها نشود، ناچار به شناخت اندیشه­ها و ایده­های موجود است. از مکاتب مهمی که در دوران اخیر در محافل علمی مورد نقد و بررسی قرار گرفته؛ پست­مدرنیسم است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

پست مدرنیسم.. ۵

تاریخچه استفاده از مفهوم پست مدرن.. ۶

ویژگی های هستی شناسانه پست مدرنیسم.. ۸

مبانی فلسفی پست مدرنیسم.. ۱۴

نظریه پردازان پست مدرنیسم.. ۱۸

حوزه فرهنگی.. ۲۲

رسانه و فرهنگ از منظر پست‌مدرنیسم.. ۲۳

چرخش پست مدرن در مطالعات فرهنگی.. ۲۴

نتیجه گیری.. ۲۸

[purchase_link id=”7944″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پست مدرنیسم و مطالعات فرهنگی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پست مدرنیسم و تعلیم و تربیتپست مدرنیسم اصطلاحی است که به گونه‌ای فزاینده بر گرایشهای فرهنگی – اجتماعی و فکری معین دلالت دارد (مارشال و پیترز، ۱۹۹۴: ۴۶۴۲-۴۶۳۹). این موضوع که از مسأله‌های بحث برانگیز امروزی شمرده می‌شود، در محافل علمی و غیر علمی بسیار مطرح است.

صحبت از پست مدرنیسم چنان شایع شده است که در هر حوزه به چند موضوع یا عنوان بر می‌خوریم که هر یک به گونه‌ای به آن پیوسته است مانند معماری، هنر، موسیقی، فلسفه، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، سیاست، تاریخ، صنعت، دین، اقتصاد، فرهنگ و دیگر حوزه‌های دانش بشری.

پست مدرنیسم

دوران معاصر،‌ دوران پیچیدگی، تنوع، تناقض، ناهمنوایی، ناهم رأیی و صداهای گوناگون است. جامعه بشری در بستر زمان به شیوه‌های جدید تفکر درباره خود و امکانات جدید برای همزیستی با دیگران می‌اندیشد. بر این اصل، نام های گوناگون نهاده‌اند: دانیل بل آن را عصر فراصنعتی می‌نامد؛ مفهوم جامعه فراصنعتی بدوا بر تغییر و تحولات در ساختار اجتماعی متمرکز می‌شود؛ یعنی، بر دگرگونی‌های اقتصادی و تکنولوژیک (نوذری، ۱۳۷۹: ۴۸). ژاک دریدا بر این عصر نام ساختار زدایی نهاده است

تاریخچه استفاده از مفهوم پست مدرن

پست مدرنیسم عنوان مکتبی است که در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ م مطرح گردید. بعضی از نویسندگان زمان پیدایش آن را دهۀ آخر قرن ۱۹ و دهۀ آغازین قرن بیستم دانسته اند.

این اصطلاح ابتدا در سال ۱۹۱۷م  به وسیلۀ «توس رودلف پانویتس» فیلسوف آلمانی برای توصیف «هیچ گرایی» به کار گرفته شد (کهون ،۳:۱۳۸۸ ).

ویژگی های هستی شناسانه پست مدرنیسم

۱.نفی فراروایت ها: لیوتار با نفی فراروایت ها، به کثرت گرائی معرفت شناختی و روش شناختی شدت می بخشد. نفی فراروایت ها نزد او اهمیت فوق العاده ای دارد بطوریکه او پست مدرنیسم را در رد فرا روایت ها خلاصه می کند(لیوتار،۵۰۲:۱۳۸۱).

ویژگی های معرفت شناسانه پست مدرنیسم

۱-نسبی‌گرایی: نسبیت گرایی پیامد قطعی و بلافصل ناباوری به فراروایت هاست و نسبی بودن حقیقت و عدم قطعیّت در زمینه شناخت، از جمله اصول پست‌مدرنیسم به‌شمار می‌رود.

پست‌مدرنیسم که ادعای برگشتن از مدرنیته را به‌همراه دارد، مفاهیمی چون خرد، حقیقت، سنّت، اخلاقیّات و تاریخ را که چارچوب مدرنیته محسوب شده و در واقع تعیین‌کننده ی مسیر زندگی و معنابخش آن بودند، را نادیده گرفته و برآنست که این مفاهیم، چون مطابق با موشکافی‌های امروز نیستند، معانی خود را از دست داده‌اند

ویژگی های روش  شناسانه پست مدرنیسم

نقدی که بر روش شناسی پست مدرن وارد می شود این است که این پارادایم، روش شناسی مشخص و متمایز ندارد از نظر آنها علم دانشی است روایتی یا  داستان سرایانه، اسطوره ای، سنتی و نوعی آداب و رسوم(هورنسی،۱۰:۱۹۹۶).

مبانی فلسفی پست مدرنیسم

نظر به اینکه نقد و بررسی هر دیدگاهی مستلزم بررسی مبانی فلسفی آن تعلیم و تربیت است. در پژوهش براساس الگوی ویلیام فرانکنا که مشتمل بر ابعاد هستی­شناسی، معرفت­شناسی، ارزش شناختی و زیبایی­شناختی می­باشد؛ مبانی فلسفی مکتب پست مدرن در ادامه تشریح شده است.

الف)هستی شناختی:

نظریه پردازان پست مدرنیسم

ژان فرانسوا لیوتار: لیوتار نظریه پرداز سیاسی- فرهنگی و فلسفی فرانسه را پدر پست مدرنیسم و کتاب وضعیت پست مدرن وی را انجیل یا مانیفست پست مدرنیسم نامیده اند. وی پست مدرنیسم را لحظه ناباوری به روایت های کلان مدرنیته مانند دیالکتیک روح، آزادی کارگران، جمه آوری ثروت و جامعه بی طبق تعریف می کند.(لیوتار،۱۹۷۹،ترجمه نوروزی،۱۳۸۱؛۵۳-۵۴)

رسانه و فرهنگ از منظر پست‌مدرنیسم

از دیدگاه پست‌مدرن‌ها، رسانه‌ها و فرهنگ صورت‌بخش و شکل‌دهنده‌ی همه اشکال، روابط و کارکردهای اجتماعی هستند و برداشت ما از خود، جهان، جامعه و واقعیت، به‌طور کلی محصول چارچوب‌های رسانه‌ای–فرهنگی می‌باشد. پست‌مدرن، برخلاف مدرنیسم، که معتقد است، گفتمان‌ها، فرهنگ، زبان و رسانه‌ها، بازتاب و آیینه‌ی‌ واقعیّات بیرونی هستند، زبان و گفتمان و فرهنگی که در عصر جدید در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند

چرخش پست مدرن در مطالعات فرهنگی

در بسیاری از گونه‌های مطالعات فرهنگی بعد از دهه ۱۹۸۰ گرایش به آنچه مسئله پست مدرن نامیده شده است، وجود دارد که مک گیگان (۱۹۹۲) آن را «پوپولیسم فرهنگی» می‌نامد و بر لذت، مصرف و ساخت فردی هویت تأکید دارد. از این منظر فرهنگ رسانه، مواد لازم برای ایجاد هویت‌ها، لذت‌ها و قدرت‌ها را تولید می‌کند، و در نتیجه مخاطبان از طریق مصرف محصولات فرهنگی، امر «پوپولار» را می‌سازند.

نتیجه گیری

یکی از اساسی­ترین ویژگی­های تفکر پست­مدرن حمله به دستاوردهای علم و عقل و روشنگری است و نفی هرگونه نظریات کلی و همگانی یا روایت­های کلان و در یک کلام نفی و طرد تمامی چیزهایی است که کلیت واحدی را تحت عنوان مدرنیته و مدرنیسم تشکیل می­دهند. از این­روست که بسیاری از کسانی که مخالف مدرنیته، عقلانیت، اندیشۀ علمی و دیگر دستاوردهای عصر روشنگری و پس از آن هستند با تمسک ناقص و ناتمام به بخش­هایی از پست­مدرنیسم به مقابله با دستاوردهای فوق­الذکر پرداخته و تحت لوای تفکر پست­مدرن هرآن­چه را که نشانی از تفکر مدرن و مدرنیته دارد نفی می­کنند. اینان بدون اعتقاد به نیچه، بنیامین و آدورنو و حتی بدون درک صحیح از آراء و اندیشه­های این متفکران از آنان به­عنوان ابزاری برای حمله به تفکر مدرن و هواداران مدرنیته استفاده می­کنند. از آراء پست­مدرنیست­ها نیز تنها آن بخش­هایی را قبول دارند که همسو با نقطه­نظرات سیاسی و مواضع جناحی آنان است.

منابع و ماخذ:

احمدیان راد رضا،(۱۳۹۱) ، دفاعیه نویسی های هابرماس برای مدرنیته، روزنامه رسالت، سال بیست و هفتم، آبان ماه.

باقری، خسرو،(۱۳۷۵)، تعلیم و تربیت در منظر پست‌مدرنیسم، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره ۴-۱.

بشیریه حسین، (۱۳۷۵)، «مدرنیته پروژه ناتمام»در: سنت، مدرنیته و پست مدرن،اکبر گنجی(به کوشش)، تهران صراط.

بشیریه، حسین؛(۱۳۸۵)، عصر سی ان ان و هالیوود، تهران، نی، چاپ اول، مقدمه.

پارسا، خسرو،(۱۳۷۷) پسامدرنیسم در بوته نقد، چاپ دوم، تهران، آگاه.

خاتمی، محمود، (۱۳۸۶)، مدخل فلسفه غربی معاصر، نشر علم.

خاتمی، محمود، (۱۳۸۶)،مدخل فلسفه غربی معاصر، نشر علم.

رتیزر، جورج ( ۱۳۷۴). نظریه جامعه شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی

[purchase_link id=”7944″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو