بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید
105 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

روش تدریس علوم تجربی و فراگیری آن به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آن ها باید مفاهیمی کسب کنند که به آن ها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند مثلاً: «نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده، خوب رشده کرده ولی گیاهی که در آن اتاق تاریک بوده پژمرده شده است، چون گیاه به نور احتیاج دارد تا رشد کند.» آن ها باید روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند. این فعالیت ها توانایی آن ها را در درک دنیای اطراف تقویت می کند و آنان را برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسایل زندگیشان یاری می دهد. «گلدان را از اتاق کم نور به پشت پنجره ی روبه آفتاب بگذارم، ببینم چه می شود؟»

چکیده
این پژوهش، همانگونه که از عنوان پژوهش «بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی» هویداست، تلاشی است برای دستیابی به راه حلّی مناسب برای حل مشکل ایجاد شده در رابطه با عدم یادگیری بسیاری از مفاهیم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی که بیشتر به نوع روش تدریس معلم باز می گردد.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۲۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله ۵
سوال پژوهش ۶
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۶
چند نکته درباره آموزش علوم تجربی ۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده (شواهد ۱) ۸
راه های پیشنهادی برای تدریس علوم تجربی ۹
انتخاب طرح جدید (راه حل) به صورت موقت ۱۰
توضیح روش تلفیقی ۱۰
اجرای طرح جدید ۱۴
گردآوری اطلاعات (شواهد۲) ۱۶
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ۱۷
تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده (شواهد ۲) ۱۷
نتایج بدست آمده از پژوهش ۱۷
نتیجه گیری و دادن گزارش نهائی ۱۹
پیشنهادها ۲۰
کتابشناسی و ذکر منابع ۲۰
پیوست ها ۲۱
مهمترین نتایج مطالعه بین المللی ۲۰۰۳ TIMSS 22
سوالات مصاحبه ۲۴

[purchase_link id=”2292″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
روش تدریس علوم تجربی و فراگیری آن به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آن ها باید مفاهیمی کسب کنند که به آن ها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند مثلاً: «نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده، خوب رشده کرده ولی گیاهی که در آن اتاق تاریک بوده پژمرده شده است، چون گیاه به نور احتیاج دارد تا رشد کند.» آن ها باید روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند. این فعالیت ها توانایی آن ها را در درک دنیای اطراف تقویت می کند و آنان را برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسایل زندگیشان یاری می دهد. «گلدان را از اتاق کم نور به پشت پنجره ی روبه آفتاب بگذارم، ببینم چه می شود؟»

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله
پس از ۱۵ سال تجربه ی آموزشی اینجانب که بخشی از آن حدود ۸ سال بعنوان آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی مشغول به خدمت بوده ودر حال حاضر نیز توفیق خدمتگزار ی به دانش – آموزان عزیز در این مقطع را دارم و همچنین تجارب دیگر همکاران محترم در مقطع ابتدایی، نشانگر این موضوع می باشد که هر ساله تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، نه تنها به اهداف کلی درس علوم تجربی دست نمی یابند

چند نکته درباره آموزش علوم تجربی
در حین مطالعه و جمع آوری اطلاعات در پی مطالبی بودم که مرا در امر تدریس و رفع مشکلات یادگیری کودکان راهنما باشد که به نظریه اسکینر در کتاب نظریه های یادگیری برخوردم او معتقد است یادگیری در صورتی به بهترین وجه انجام می گیرد که:
الف) اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند در گام های کوچک ارائه گردد.

راه های پیشنهادی برای تدریس علوم تجربی
دانش آموز باید در کسب معلومات و مفاهیم علوم تجربی خویش سهیم باشد. تا بتواند از آن معلومات در مواقع لازم بهره برداری کند. معلم باید قبل از تدریس یک مفهوم جدید معلومات قبلی دانش آموز را محک زده و تدریس مطالب جدید را بر پایه معلومات قبلی او استوار نماید.

انتخاب طرح جدید (راه حل) به صورت موقت
پس از پیشنهاد راهای مختلف حل مساله ومشورت با دیگران وبا توجه به پژوهش های قبلی که در دروس مشابه در این زمینه صورت گرفته وهمچنین بررسی ویژگی ها وجوانب راه حل و امکان اجرایی بودن آن با توجه به نظرسنجی به عمل آمده که از ۹نفر از همکاران و همچنین یکی از متخصصان امر به این نتیجه رسیدم که روش تلفیقی که توضیح آن در ادامه خواهد آمد از بقیه ی روش ها بنا به دلایل زیر که از سوی همکاران و متخصص فوق بیان شده بهتر به نظر می رسد:
۱- چون همه ی جوانب کار و راههای پیشنهادی در نظر گرفته می شود.
۲- همه ی دانش آموزان به علت تفاوت های فردی با یک روش یاد نمی گیرند.

توضیح روش تلفیقی
این روش از آوریل سال ۲۰۰۳ در همه ی مدارس ژاپن اجرا می شود و بازنگری در برنامه های درسی مدارس است به نحوی که فرصت لازم برای یادگیری تلفیقی یا مطالعه تلفیقی در برنامه های آموزشی و درسی فراهم می شود. این برنامه به عنوان یک ماده درسی نیست، بلکه فرصت یادگیری است که در مدارس و برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است و هر مدرسه با توجه به شرایط طبیعی، فرهنگی، جغرافیایی، آموزشی و اجتماعی باید محتوای لازم برای آموزش آن را به کمک خود دانش آموزان فراهم کند.

نتایج بدست آمده از پژوهش
– دانش آموزان به درس علوم علاقه مند شده و درزنگ علوم فعالیت چشمگیری ازخود نشان می دادند.
– زمینه ای برای بحث و هم فکری بین دانش آموزان و همکاران به وجود آمد.
– یادگیری عمیق تر و پایدارتر صورت گرفت.
– والدین از پیشرفت فرزندانشان ابراز رضایت نمودند.
– میانگین نمرات علوم دانش آموزان در حد قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

نتیجه گیری و دادن گزارش نهائی
پس از انجام پژوهش فوق و طی مراحل آن جهت بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی به این نتیجه رسیدم که:
بهتراست تدریس بر پایه انتقال معلومات صرف و انبوه به دانش آموزان استوار نباشد و به یک نظام تحقیقی و فعال همانند روش تلفیقی که در آن کودکان محور اصلی انجام فعالیت در درس علوم باشند، توجه نماییم و همچنین اگر محتوای مطالب آموزش علوم را با فعالیت های ذهنی کودک منطبق سازیم و کلاس درس علوم را طوری اداره نماییم که دانش آموزان با تلاش خود و با راهنمایی معلم به اهداف آموزش نائل شوند، یادگیری بهتر و آسان تر صورت می‌پذیرد و شاید دراین مرحله بتوان اذعان کرد که راه حلی یافته ایم برای بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم، به امید روزی که فعالیتهای معلم و دانش آموزان و ارزشیابی و ثبت و ضبط وضعیت تلاشها و یادگیری های دانش آموزان، تنها برای تعیین برنامه ها و فعالیت های یاددهی – یادگیری بعدی برای بهبود روش تدریس و بهینه سازی یادگیری انجام شود و نه فقط کشف و نمایان ساختن نقایص یادگیری دانش آموزان برای خودشان و دیگران.

پیشنهادها
پیشنهاد می گردد که:
۱- حتی الامکان سالی یکبار کلاسهای ضمن خدمت مبنی بر آموزش روشهای نوین و فعال هر درس خصوصا علوم تجربی در نواحی و مناطق آموزش و پرورش به منظور آشنایی و افزایش قوه ی خلاقیت و ابتکار و تدریس همکاران آموزگار به اجرا در آید.
۲- با برگزاری جشنواره ی الگوهای برتر تدریس، آموزگاران خلاق، شناسایی و با تشکیل کلاسهای آموزشی، مهارتهای خود را به دیگران انتقال و آموزش دهند.

کتابشناسی و ذکر منابع
هرگنهان، بی.آر.،میتوالسون. (۱۳۷۴). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری (ویرایش ششم). (عی اکبر سیف، مترجم). تهران: دوران. ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۹۳).
احمد وند، محمد علی. (۱۳۲۳). روان شناسی بازی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

مهمترین نتایج مطالعه بین المللی ۲۰۰۳ TIMSS
ریاضیات
متوسط عملکرد دانش آموزان چهارم دبستان ج.۱. ایران ۳۸۹ است در حالی که متوسط عملکرد بین المللی ۴۹۵ است فاصله عملکرد دانش آموزان پایه ی چهارم در درس ریاضیات از متوسط عملکرد کشورهای شرکت کننده ۱۰۶ نمره یعنی یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین قرار دارد.
در پایه چهارم دبستان در درس ریاضیات از میان ۲۵ کشور شرکت کننده، تعداد ۹ کشور دارای عملکرد پایین تر از میانگین هستند. فاصله ی کشور ما تا میانگین ۵ کشور است.

سوالات مصاحبه
۱- آیا تاکنون با این چنین مشکلی روبرو شده اید ؟
ج: بله ، در موارد بسیاری
۲- برای حل مشکل چه راهکارهایی را در نظر گرفته اید ؟
ج: سعی نموده ام دانش آموزان را به مطالعه ی بیشتر در درس علوم وادار نمایم .
۳- برای وادار نمودن دانش آموزان به مطالعه ی بیشتر، چه کارهایی انجام داده اید ؟ حداقل یک نمونه مثال بزنید .

[purchase_link id=”2292″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو