اضطراب در دانش آموزان ابتدایی

اضطراب در دانش آموزان ابتدایی
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
91 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی
می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.

چکیده

یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی و هیجانی که دانش آموزان نوجوان با آن مواجه اند اضطراب است اضطراب حاصل خطاهای شناختی و باورهای غیرمنطقی است دانش آموزان مضطرب بیشتر در انتظار شکست هستند تا موفقیت.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

چکیده. ۲

مقدمه. ۲

تعریف اضطراب… ۳

انواع اضطراب… ۵

علائم اضطراب… ۶

شیوع اضطراب… ۷

علل حالتهای اضطراب… ۸

اضطراب در کودکان و نوجوانان.. ۹

پیشگیری از اضطراب… ۱۳

درمان‌های طبیعی دوری از اضطراب… ۱۸

اضطراب امتحان.. ۲۲

شیوع اضطراب امتحان.. ۲۳

اثرات اضطراب امتحان.. ۲۴

سبب شناسی.. ۲۴

اضطراب تحصیلی چگونه در عملکرد مداخله می کند ؟. ۲۶

نقش معلم در کاهش اضطراب دانش آموزان.. ۳۲

نقش و وظیفه والدین در روزهای امتحان.. ۳۳

راهکارهای کاهش اضطراب… ۴۳

پیشنهاد هایی برای کاهش میزان اضطراب… ۴۸

نتیجه گیری… ۴۹

منابع : ۵۰

[purchase_link id=”1936″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

خلاصه ای کوتاه از اضطراب در دانش آموزان ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]مقدمه[/highlight]

از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی
می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.

[highlight txtcolor=”#eded04″]چکیده[/highlight]

یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی و هیجانی که دانش آموزان نوجوان با آن مواجه اند اضطراب است اضطراب حاصل خطاهای شناختی و باورهای غیرمنطقی است دانش آموزان مضطرب بیشتر در انتظار شکست هستند تا موفقیت.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تعریف اضطراب[/highlight]

اضطراب عبارت از ترس فرد از نتایج مجهول مربوط به آینده که گاهی تفکر و اعمال گوناگون را به تعویق می اندازد و یا از دیدگاهی دیگر می توان گفت که اضطراب شامل احساس عدم اطمینان درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است.

[highlight txtcolor=”#eded04″]انواع اضطراب[/highlight]

۱- اضطراب طبیعی و بهنجار ۲- اضطراب نابهنجار

۱-  اضطراب طبیعی بهنجار: شمال آن لحاظات اضطراب آوری است که برای مثال : قبل از ورود به جلسه امتحان تجربه می کند، یک احساس درماندگی که هیچکس قادر نیست برای مشکل پیچیده و مبهم شخص راه حلی بیابد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]علائم اظطراب[/highlight]

با توجه به تعریف اضطراب می توان این حالت را مستقیماً در ارتباط با آینده و فاقد یک عامل عینی و مشخص دانست که در عین حال می توان ۳ جنبه اصلی را در آن مشخص کرد.

الف) جنبه فیزیولوژیکی (جسمانی )

[highlight txtcolor=”#eded04″]شیوع اضطراب[/highlight]

حالات اضطراب و پریشانی احتمالاً از شایع ترین اختلالات روانی بوده و بر اساس پژوهش که در سال ۱۹۹۶ توسط «کدوارد» و «کوپر» در لندن ضصورت گرفته است. مبتلایان به اضطراب حدود ۲۷ درصد بیمارانی را که به علت مسائل و ناراحتی های روانی به پزشکان و روانشناسان مراجعه کرده بودند تشکیل می داده است.

[highlight txtcolor=”#eded04″]علل حالتهای اضطراب[/highlight]

علل حالت های اضطرابی در محدوده های مشخص و از نقطه نظرهای مختلف پنهان شده است. به نظر فروید: اضطراب در اثر تضاد و برخورد انگیزه نیرومند بوجود می آید. تأکید فروید بر این است که ریشه های این برخورد در اثر ضمیر ناخود آگاه می باشد اما در عمل بسیاری از افراد در ارتباط با قسمت های مورد بحث برای خود تصوراتی دارند هر چند که ممکن است آنها به وضوح قادر به تشخیص مسائل مورد بحث نباشند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]اضطراب در کودکان و نوجوانان[/highlight]

بسیارى از کودکان هنگام قرارگیرى در وضعیت جدید مثل روبرو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به ‌طور خجالت‌آورى به مادر و پدر، افراد فامیل و یا وابستگان به اصطلاح «آویزان» می‌شوند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]اضطراب امتحان[/highlight]

اظطراب امتحان به عنوان پدیده ای رایج که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می شود. همبستگی بالایی با عملکرد موفق یا نا موفق دانش آموز دارد. آرکین و همکاران (به نقل از باندالوس و همکاران ۱۹۹۵) اضطراب امتحان را ناشی از احساس ناکار آمدی و درماندگی دانسته آنرا با کاهش عملکرد مرتبط تلقی می کنند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]شیوع اضطراب امتحان[/highlight]

بر اساس برآورد پژوهشگران سالانه حدود ده میلیون دانش آموز اضطراب امتحان را تجربه می کنند و برای ۲۵ درصد این عده اضطراب فلج کننده است و با افزایش سن میزان آن افزایش می یابد .کودکان در سنین دوره ابتدایی اضطراب اندکی را درباره امتحان تجربه می کنند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]اثرات اضطراب امتحان[/highlight]

اضطراب امتحان یادآوری آموخته های قبلی را مغشوش کرده، عملکرد فرد را مختل می سازد.کیفیت عملکرد در امتحان تنها به نقایص شناختی و عملی فرد مربوط نمی شود. عملکرد ضعیف  افراد  دارای اضطراب امتحان زیاد تا اندازهای می تواند مربوط به شایستگی و صلاحیت انجام امتحان، نقص در روشهای مطالعه و کمبود مهارت های امتحان باشد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]راهکار های کاهش اضطراب[/highlight]

سال، خردادماه برای بسیاری از خانواده ها، فصل درگیر شدن با امتحانات است. دانش آموزان در این ماه نتیجه یک سال تحصیلی خود را طی مدت کوتاهی می بینند و حساسیت خانواده ها به تحصیلات فرزندان به اوج خود می رسد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]پیشنهاد هایی برای کاهش میزان اضطراب[/highlight]

– والدین باید انتظارات و توقعات خود را با علایق و استعدادهای کودکان خود هماهنگ کنند.

– تنبیه کودک به خاطر نمره کم نه تنها باعث پایین آوردن اعتماد به نفس و عزت نفس تحصیلی وی خواهد شد بلکه زمینه ذهنی منفی نسبت به تحصیل دراو ایجاد کرده موجب مضطرب شدن دانش آموز

خواهد شد لذا از تنبیه کودک بویژه تنبیه بدنی وی به خاطر مسایل تحصیلی اجتناب ورزید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]نتیجه گیری[/highlight]

اضطراب یک بخش طبیعی زندگی است در مورد کودکان اضطراب اغلب واکنشی به بعضی آشفتگی های فضای زندگی و هیچ اقدام خاصی به جز مراقبت آرام، متضمن رفع آن نیست. وقتی که اضطراب کودکی آن چنان ناتوان کننده است که با عملکرد طبیعی تداخل می نماید، بعضی از اقدامات شدید همچون اطمینان بخشی، حمایت و آرامش دانش آموزی باید اعمال گردد.

[highlight txtcolor=”#eded04″] منابع[/highlight]

۱- جمال فر، ترجمه، روانشناسی شخصیت، انتشارات بعثت، ۱۳۷۳.

۲- شاملو، سعید، آسیب شناسی روانی، انتشارات رشد، ۱۳۶۸.

۳- آتش پور ، سید حمید، اضطراب، مجله بهداشت جهان، سال دهم، شماره سوم، ۱۳۷۵.

۴- احمدی، سید احمد، مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی، انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۱.

۵- بیرجندی، پروین، روانشناسی رفتار غیرعادی، نشر دهخدا، ۱۳۷۵.

۶- سرمد، غلامعلی نشر، روانشناسی کودک، دورونی راحرز، ترجمه آوای نور، ۱۳۷۳.

۷-  مهری نژاد، سیدابوالقاسم، مشاوره و روان درمانی کودکان مشکل دار، ترجمه، انتشارات ابجد

۸-  شکرکن، حسین، روانشناسی اجتماعی، ترجمه انتشارات رشد.

۹- احمدیه، ملک سیما، بازیابی ارزشها در کودکان و نوجوانان، انتشارات نشرنی، ۱۳۷۵.

۱۰- ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد، شماره ۱۰۵، ۱۰۷ و ۱۰۸.

و دان

[purchase_link id=”1936″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو