اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی

اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
99 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

مدرسه، اغلب نخستین مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آینده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنین آموزش هایی بدهد در برابر نسل آینده وظیفه خود را انجام نداده است.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۳
پرخاشگری ۴
تغییرات رشدی ۵
ثبات پرخاشگری ۵
ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه ۶
تفاوت های جنسیتی ۷
نحوه کنترل عصبانیت در کودکان ۹
با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم ۱۰
انواع پرخاشگری ۱۱
راههای مقابله با پرخاشگری ۱۲
عللخشونتو پرخاشگریدر کودکان ۱۶
درمانپرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم) ۱۹
روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان ۲۰
۲۲ روش برخورد با دانش آموز گستاخ ۲۱
کودکان و خشونت در تلویزیون ۲۵
بازیهای خشن موجب پرخاشگری کودکان میشود ۲۷
ناسزاگویی ۲۸
راهحل ها ۳۰
بد دهنی ۳۲
بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک ۳۳
سایر موارد شامل ۳۳
در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟ ۳۴
ناسازگاری ۳۴
رفتارهای ناسازگارانه ۳۷
علل و انگیزههای ناسازگاری فرزندان ۴۱
چگونه با رفتارهای ناسازگارانه دانشآموزان برخورد کنیم؟ ۴۱
نکاتی در جهت کمک به کودکان در رویارویی با معلمان ۴۴
چگونه با معلم کودک تان هماهنگ شوید؟ ۴۹
نتیجهگیری ۵۱
منابع ۵۲

[purchase_link id=”2275″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  ی اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
مدرسه، اغلب نخستین مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آینده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنین آموزش هایی بدهد در برابر نسل آینده وظیفه خود را انجام نداده است.

پرخاشگری
روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگری را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد.

ثبات پرخاشگری
هرچند که سطح پرخاشگری کودکان از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می کند ولی کودکان از لحاظ تداوم رفتار پرخاشگرانه در طول زمان با هم فرق دارند. کودکانی که در سال های اولیه به شدت پرخاشگرند به احتمال زیاد در جوانی و بزرگسالی هم پرخاشگر خواهند بود و کودکانی که پرخاشگر نیستند به احتمال زیاد در بزرگسالی هم پرخاشگرنخواهند بود.

ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه
کودکان در مورد پرخاشگری دیگران برحسب این که آن را عمدی یا تصادفی بدانند قضاوت های متفاوتی می کنند. تحقیقی که پسرهای بسیار پرخاشگر را با پسرهای غیر پرخاشگر مقایسه می کند نشان می دهد که پسرهای پرخاشگر احتمالاً از مقاصد دیگران، درکی متفاوت از پسرهای غیر پرخاشگر دارند. براساس درجه بندی معلمان و همسالان تعدادی از پسرها در کلاس های دوم، چهارم، ششم به عنوان بسیار پرخاشگر یا غیر پرخاشگر طبقه بندی شدند.

تفاوت های جنسیتی
پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود. پسرهابیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود.

الگوی خانواده و پرخاشگری
والدین کودکان به شدت پرخاشگر غالباً به هنگام اعمال قواعد و معیارها خشونت دارند و پرخاشگرند. یکی از پیچیده ترین و جامع ترین روش هایی که برای درک پرخاشگری در خانواده به کار رفته تحقیق «جرالد پاترسون» و همکارانش در مرکز یادگیری اجتماعی «شهر اورگون» بوده است.

نحوه کنترل عصبانیت در کودکان
خواه چهار ساله یا چهل ساله ، همه ما بارها عصبانی شده ایم. اما فردی که در طول زندگی نیاموزد چگونه بر خشم خود مسلط شود ، روابط را خدشه دار و دوستان و اطرافیان را آزرده خاطر می سازد.

راههای مقابله با پرخاشگری
برای مقابله با رفتار های خشن دانش آموزان خاطی و پرخاشجو با سایر همکلای هایشان،باید قاطعانه جلوی چنین رفتار هایی ایستاد به آنان یاد آور شد که هیچگونه رفتار خشونت آمیز،قلدرمآبانه سر کلاس و در مدرسه نمیتوان تحمل کرد.ازطرف دیگر نحوه برخورد آموزگاران و مربیان مهم است زیرا بچه ها به راحتی از رفتار آن ها الگو برداری می کنند و در شرایط مشابه همان رفتار را از خود بروز می دهند.اگر معلمان و اولیای مدرسه خشونت دانش آموزان را با اعمال قدرت و تشدید سختگیری پاسخ دهند،آنان را به خشونت بیشتر و بروز هیجانات،عواطف و رفتار های منفی تشویق می کنند.

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان
۱) محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید.
۲) مدل های پرخاشگری را به حداقل برسانید. می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
ـ ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند، محدود کنید.
ـ فیلم ها، تصاویر و روزنامه کودک را به دقت انتخاب کنید.
ـ الگوهایی را در اختیار کودک بگذارید که پرخاشگرانه نباشند.

۲۲ روش برخورد با دانش آموز گستاخ
۱ – اگر خود تحتفشارهای روانی ناشی از زندگی و کار قرار داریم و نمیتوانیم رفتار وگفتار خود را کنترل کنیم، بهتراست پیش از انجام هرکاری درباره دانشآموز به فکر روشی برای کنترل فشارهای خود باشیم. تحقیقات نشان داده است اگر مربیان بتوانند برخی رفتارهای خود را تغییر دهند، فرمانبری کودک بیشتر خواهد شد.
۲ – نباید افکار غلط و انحرافی درباره دانشآموز خود نداشته باشیم. به طور مثال: «شاگردم این کار را میکند تا حرص مرا دربیاورد یا او موجب تمام مشکلات در کلاس است.» چنین افکاری زمینه بهوجود آمدن احساس بسیار بد را نسبت به آن دانش آموز مهیا میکند و به طور یقین بر رفتار ما و او اثر منفی میگذارد.

کودکان و خشونت در تلویزیون
تلویزیون می تواند عامل مؤثری در رشد و تحول سیستمهای ارزشی ، و شکل دهنده رفتار باشد ؛ ولی متأسفانه بسیاری از برنامه های تلویزیون مروّج خشونت هستند. با تحقیق در مورد تأثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیون بر کودکان و نوجوانان ، معلوم شده است که آنها :
۱) ترس از خشونت ندارند؛
۲) به تدریج می پذیرند که خشونت راهی برای حل مشکل است ؛
۳) به تقلید خشونت می پردازند؛

بازیهای خشن موجب پرخاشگری کودکان میشود
تحقیقات انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان حاکی از آن است که بازیهای ویدیویی خشن، پرخاشگری در کودکان را افزایش میدهد.
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است انجام بازیهای کامپیوتری و ویدویی خشونت آمیز، پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را افزایش میدهد.

ناسزاگویی
امروزه بسیاریاز والدیننگران بددهانییا بدزبانی فرزندانشان هستند و از خود می پرسند کهآنها اینصحبت ها را چگونهیاد گرفته اند؟ چرا ایناتفاق برایفرزند ما افتاده؟ آیا خودمان مقصر بودهایم؟
جمعیاز والدین میگویند، ما کهاینحرف هایزشت را بر زبان نمیآوریم، پس چگونه فرزندمان چنینحرف هاییمیزند؟! در نهایت نیز اینسؤال برایشان مطرحاستکه چه باید کرد تا کودک این عادتناپسند را ترککند. در این نوشتار بهعلل اصلیبدزبانی و راهحل هایی برایرفع آن اشاره شده است.

علت ها
همانطور که در بحث هایگذشته درباره رفتار کودکان متذکر شدیم، بسیاریاز اعمال بچهها از عملکرد والدین نشأت میگیرد. کودکان رفتارهای پدر و مادر را بهطور ناخودآگاهدرونیمیکنند.
رفتارهایدرون فکنیشده جزو معیارهای نهادینه شدهکودک قرار میگیرند و سپساو مطابقاینمعیارها عمل میکند؛ بهاینفرآیند همانند سازیمیگویند. کودک والدینخود را به عنوان اولین الگوهایزندگیمی پذیرد و چون بهآنها عشقمیورزد و آنانرا سمبل هایی قوی می داند، رفتار والدین برای او شاخص و الگو قرار میگیرد.

علائم اختلال
برای شروع بحث ابتدا باید دانست که آیا طفل از لحاظ موقعیت درکی در موضعی قرار دارد که قادر به شناخت خوب و بد و زشت و زیبا بوده باشد و یا صرفاً از روی تقلید در سیر رشد کلامی این الفاظ را به کار می برد. کلاً شروع شکل گیری انضباط در اطفال از حوالی ۵/۱ سالگی آغاز می گردد و از آن زمان است که والدین نقش فعال خویش را در این زمینه ایفا خواهند نمود.

بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک
اختلالات سلوک در اطفال گروهی از اختلال های رفتاری آنان را تشکیل می دهند. نمونه هایی از این اختلالات شامل دروغ گویی افراطی و آتش افروزی عمدی و فرار از مدرسه می گردد. چنین کودکانی ممکن است متخاصم، بددهن، گستاخ و بی اعتنا بوده و نسبت به بزرگترها رفتار منفی گرایانه نشان دهند.

در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟
با مرور موارد فوق که تعدادی از علل بددهنی در اطفال را شامل می گردد ملاحظه می نماییم که برخی موارد نظیر بیماری های جدی روانی اطفال نیاز به پیگیری و بررسی تحت نظر روانپزشک اطفال خواهند داشت ولی اکثریت موارد آن با رعایت برخی موازین ساده رفتاری و اخلاقی قابل کنترل و پیشگیری خواهند بود.

رفتارهای ناسازگارانه
رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی هستند که با نظر والدین، مربیان، مدرسه و جامعه سازگاری ندارد. رفتار دانشآموز ناسازگار احساس بدی را در اطرافیان ایجاد میکند، بهطوری که خود نیز تحتتأثیر واکنشهای ناخوشایند حاصله از سوی دیگران واقع میشوند.

علل و انگیزههای ناسازگاری فرزندان
۱) علل ارثی: گروهی معتقدند که بسیاری از ناسازگاریهای دانشآموزان، ریشه در سرشت و طینت آنها دارد که بههمراه ژن از طریق والدین به آنها منتقل میشود.
۲) علل زیستی: مانند نقص عضو، اختلال در بینایی و شنوایی و اختلال در مغز و دستگاههای عصبی، پیش یا حین یا پس از تولد میتواند از دیگر عوامل باشد.
۳)علل روانی: مانند وجود فشارهای درونی، میل به استقلال، وجود تعارض و کشمکش در مدرسه، به خصوص زمانیکه دانشآموز خود را بیپناه و بدون پشتوانه احساس کند، عادات عصبی مانند ناخن جویدن و انگشت مکیدن در او مشاهده میشود.

چگونه با رفتارهای ناسازگارانه دانشآموزان برخورد کنیم؟
– اگر خود تحتفشارهای روانی ناشی از زندگی و کار قرار داریم و نمیتوانیم رفتار وگفتار خود را کنترل کنیم، بهتراست پیش از انجام هرکاری درباره دانشآموز به فکر روشی برای کنترل فشارهای خود باشیم. تحقیقات نشان داده است اگر مربیان بتوانند برخی رفتارهای خود را تغییر دهند، فرمانبری کودک بیشتر خواهد شد.

منابع
۱- امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، انتشارات انجمن و اولیا، زمستان۷۴ .
۲- ازخوش، منوچهر، کاربرد آزمونهای روانی، نشر روان، تابستان ۷۹ .
۳- ا راس، آلن، اختلالات روانی کودکان، مترجم: امیر هوشنگ مهریار ، نشر رشد، ۷۰.
۴- پورافکاری، نصرت ا… ، نشانه شناسی بیماریهای روانی ، انتشارات آزاده ، ۷۸ .
۵- حسینی، ابوالقاسم، اصول بهداشت روانی، انتشارات دانشگاه مشهد، ۶۳ .
۶- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات رشد، ۷۲ .
۷- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات رشد، ۷۸ .
۸- شفیع آبادی، عبدا… ، راهنمایی و مشاوره کودک، انتشارات سمت، زمستان ۷۴ .
۹- کریمی، یوسف، روانشناسی شخصیت، انتشارات ویرایش، ۷۴.
۱۰- گنجی، حمزه، آزمونهای روانی، انتشارات رضوی .
۱۱- میلانی فر، بهروز، بهداشت روانی، نشر قومس ، ۷۳ .
۱۲- نینوایی، زیلا، روشهای علمی برای درمان افسردگی، انتشارات سخن، ۷۴.

[purchase_link id=”2275″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو